en fi
Itäiseltä Suomenlahdelta

Fornstidhaven

Merihelenan atelje

Östersjön på de finska territorialvattnen

Östersjöns utvecklingshistoria

Östersjöns namn: kallas Östersjön av finländare,svenskar och tyskar

Östersjön i tiden: dygns-, årstids- och epokväxlingar

Konst- och kulturepoker blir nutid

www.merihelena.fi

Eemmeri luonnos

Yoldiameri

Litorinameri

Kaaoslahti luonnos

Marinmålningen Finska viken

Läs mera

Kaaoslahti tyovaihe

Muinainen Itämeri matkalla

Muinainen Itämeri

Sinus Codanus

Sinus Codanus työvaihe

Mare Balticum työvaihe

Mare Balticum

Sydväst 25ms

Menneisyydenmeri

Tulevaisuudenmeri

Keskiajanmeri

Suomenlahden laivaruuhka